Alan Watts – Don’t try to stop it!

Als alles in één stort

 

So, the whole idea, you see, is that everything’s falling apart, so don’t try and stop it. when you’re falling off a precipice, it doesn’t do you any good to hang onto a rock that’s falling with you. see? but everything is doing that. and so, again, this is another case of our completely wasting our energy in trying to prevent the world from falling apart. don’t do it. and then you’ll be able to do something interesting with the free energy.

~ Alan Watts

Dus, het hele idee is, zie je, dat als alles uit elkaar valt, je niet moet proberen om het te stoppen. Al val je in een afgrond, het doet je geen goed om vast te houden aan een rots die aan het vallen is, begrijp je wel? Want alles valt en dus, nogmaals, is dit een typisch geval van volledige verspilling van onze energie door het te proberen om te voorkomen dat de wereld uit elkaar valt. Doe dat niet. En dan zul je in staat zijn om iets interessants te dpem met deze vrije energie

~ Alan Watts