Maak het openbaar, zoek steun

Maak het openbaar zoek steun

Vertel aan iedereen om je heen dat je een gezonder gewicht wilt hebben. Niet alleen aan je vrienden en familie, maar ook aan je collega’s of de mensen van je vrijetijdsclub. Zo geef je ze de kans om rekening te houden met je, jou te steunen en complimenten te geven. Mijdt mensen die onverschillig en cynisch reageren. Maak duidelijk dat jij geen behoefte hebt aan slagroompunten, maar aan steun!