Opstaan en doorgaan

.facebook_-1616860036

Tegenslag in het leven is een gegeven. Opstaan en doorgaan is een keuze!